OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

21 Kasım 2018

DOSTLAR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT DAYANIŞMA VE
YARDIMLAŞMA DERNEKLERİ FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL İLANI

Federasyonumuz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/12/2018 tarihinde (çoğunluk sağlanamaması halinde 22/12/2018 tarihinde) saat 13:00’de Reyhan Caddesi No:11 İncek-Gölbaşı/ANKARA adresindeki Reyhan Kültür Vakfı Sosyal Tesislerinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.


GÜNDEM
1- Açılış, Yoklama,
2- Divan Seçimi,
3- Federasyonumuzca Konfederasyon kurulması veya kurulu konfederasyona üye olunmasının karara bağlanması,
4- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
5- Kapanış.

Üyelerimize Duyurulur